Vestaberg industripark

Vestaberg industriområde ligger på Berg og er regulert til industri/næring.

Vestaberg industriområde
Informasjon om industriområdet
Oversiktskart (.PDF, 620 kB)
Illustrasjon (.PDF, 8 MB)
Disposisjonsplan (.JPG, 194 kB)
Reguleringsplan (.PDF, 3 MB)
Reguleringsbestemmelser (.PDF, 78 kB)


Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om Vestaberg industriområde kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjon du finner til høyre på denne siden.

Kontaktinfo

Audhild Bang Rande
Fagleder landbruk og næring
E-post
Telefon 75 01 50 13
Mobil 971 91 541
Nils-Ivar Sund
Enhetsleder teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 31
Mobil 958 36 562

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Stengt inntil videre

Kart