Omsorgsboliger

Her finner du oversikt over Sømna kommunes kommunale omsorgsboliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål. Tildeling av omsorgsbolig er avhengig av søkers funksjonsnivå og vurderes individuelt. Informasjon om søknad om omsorgsbolig finner du her.

Kontaktinfo

Torstein Graven
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 51 44
Guro Knygh
Enhetsleder pleie og omsorg
E-post
Telefon 75 01 51 22
Mobil 992 25 706

Adresse

Omsorgsveien 4

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre 10.00-14.00