Melde flytting - Er du sikker på at du bor i riktig hus?

Det er viktig at alle som bor i kommunen er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret. Den folkeregistrerte adressen (bostedsadressen) er den offisielle adressen din.

Ved tildeling av veiadresser i kommunen har det ved flere tilfeller kommet tilbakemelding fra innbyggere som mener de har fått feil ny adresse. Men ved gjennomgang i Folkeregisteret viser det seg at det er flere innbyggere som har flyttet, men som ikke har meldt flytting til Folkeregisterert. De står dermed  registrert på feil sted/ i feil hus og dermed feil bostedsadresse. Dette gjelder i stor grad de som har flyttet innad i kommunen.

Det skal også meldes flytting innad i kommunen

Selv om du flytter innad kommunegrensen skal du melde flytting til Folkeregisteret.
Står du feil registrert i Folkeregisteret vil det påvirke flere som henter adresseinformasjon fra Folkeregisteret. Blant annet kommunale systemer, Posten, offentlige etater som NAV, Skattekontor, Lånekassen, banker m.fl. Det er derfor viktig at du/dere som skal flytte eller har flyttet melder flytting.

Ring Folkeregisteret om du er usikker

Er du usikker på om du har meldt flytting og ønsker å sjekke din registrerte bostedsadresse kan du kontakte Folkeregisteret på tlf: 800 80 000.

Her melder du flytting

Du kan melde flytting på Skatteetatens hjemmeside.
Du kan også melde flytting på papir. Skjema finner du blant annet hos Enhet for teknisk og eiendom i kommunehuset i Vik.