Søknad om utslippstillatelse

Privat avløpsanlegg og utslipp av avløpsvann

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike avløpsanlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel minirenseanlegg.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig. Du kan kontakte enhet teknisk for og eiendom dersom du har spørsmål angående søknad om etablering av privat avløpsanlegg.

Her finner du søknadsskjema for utslippstillatelse (PDF, 467 kB).

Du må søke om utslippstillatelse for alle nye utslipp eller vesentlig økning av dagens utslipp, inkludert renset avløpsvann. Søknadsplikten gjelder også når avløp går til lukket tank.

Gebyr

Gebyr for utslippstillatelse
Gebyr for utslippstillatelse
Type Små anlegg Mellomstore anlegg Store anlegg
Søknad om utslippstillatelse 1300 kr 1950 kr 3900 kr
Søknad om omgjøring av utslippstillatelse 1000 kr 1500 kr 3000 kr
Melding etter lokal forskrift 650 kr 1300 kr 3900 kr

Små anlegg vil si mindre enn 15 Pe, mellomstore anlegg er 15-100 Pe og store anlegg vil si større enn 100 Pe.

Pe: Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg bruker EU sin definisjon av Pe. I EU er en personenhet den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over 5 døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn. Den spesifikke forurensningsproduksjonene i Norge er satt noe lavere enn EU-standarden noe som medfører at utslipp fra ca. 22 personer tilsvarer 25 Pe, utslipp fra ca. 150 personer tilsvarer 100 Pe og utslipp fra ca. 1500 personer tilsvarer 1000 Pe.

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00