Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid regnes fra søknaden er fullstendig/komplett, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden.

3 uker

  • Igangsettingstillatelser
  • Midlertidig brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og der det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra en annen myndighet (fylkesmann, statens vegvesen, arbeidstilsynet o.a.)

12 uker

  • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra plan
  • Rammetillatelser
  • Dispensasjonssøknader

Gebyrer

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Tor Ottesen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Mobil 957 02 955
Heidi Pedersen Mørk
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 32
Mobil 952 25 413

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00