Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak.
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sendes klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjør klagen

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringer du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Send klagen til

postmottak@somna.kommune.no

Sømna kommune
Enhet teknisk og eiendom
Kystveien 84A
8920 SØMNA

Klageretten reguleres av forvaltningsloven.

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Nils-Ivar Sund
Enhetsleder teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 31
Mobil 958 36 562

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00