Hvordan søke selv?

Før du søker

Sjekk følgende:

Må jeg søke?
Kan jeg søke selv, eller må fagfolk søke for meg?

Hvordan søke?

  1. Bestill situasjonskart hos teknisk avdeling eller skriv ut kart fra f.eks. seeiendom.no.
  2. Bestill naboliste fra kommunen.
  3. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk. Hvilke krav som stilles til tegningene kan du finne her (PDF, 134 kB).
  4. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 51545155 og 5156Privatpersoner kan bruke enklere nabovarslingsskjema for mindre byggeprosjekter som garasjer, bod, tilbygg og bruksendring. Dette skjemaet finner du her. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
  5. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Søknad og vedlegg

Søknad skal inneholde følgende:

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden kan sendes til kommunen per e-post eller post.

Hva koster det å søke? 

Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker er 3 uker.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt med enhet teknisk og eiendom for hjelp og veiledning.

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30
Tor Ottesen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 34
Mobil 957 02 955
Heidi Pedersen Mørk
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 75 01 50 32
Mobil 952 25 413

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00