Hva koster det å søke?

Saksbehandlingsgebyret blir beregnet ut fra et basisgebyr basert på hva du skal bygge. Dersom du søker om dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg.

 

Eksempelet under viser saksbehandlergebyr for å bygge en garasje på 50 m² som krever dispensasjon fra regulert byggegrense:

Eksempel på byggesaksgebyr Eksempelet under viser saksbehandlingsgebyr for å bygge en garasje på 60 m2 som krever dispensasjon fra regulert byggegrense:
Eksempel på byggesaksgebyr
Type gebyr Pris i kroner
Basisgebyr nybygg (50-200 kvm) 2600
Dispensasjon, byggegrense 1560
Sum 4160

Kontaktinfo

Enhet teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 30

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.00