Øvelsesområde

Sømna Brannvesen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller kravene til kvalifikasjoner som forskriften stiller. Det betyr at det skal gjennomføres praktiske øvelser med sånn hyppighet, omfang og innhold at personellets kompetanse blir vedlikeholdt slik at brannvesenet kan løse oppgavene de kan forvente å bli stilt ovenfor.

For å kunne utføre egne realistiske øvelser fikk Sømna Brannvesen i september 2015 ferdigstilt et øvelsesområde på Slyngjemyra. Her kan de øve i blant annet kald og varm øvelse.

Tilbud til næringslivet

Øvelsesområdet brukes også som et tilbud til det lokale næringslivet for opplæring av personell i slukking av brann.

Øvelse høsten 2017

Høsten 2017 ble det avholdt et grunnkurs på for deltidspersonell i brannvesenet på øvelsesområdet gjennom Norges Brannskole. Her deltok brannmannskap fra Sømna, Bindal, Hemnes, Træna, Værøy og Røst. Opplæringspersonellet kom fra Rana Brannvesen

Godkjent som opplæringsområde

Slyngjemyra øvelsesområde ble 11.12.17 formelt godkjent som opplæringsområde av Norges Brannskole.

Brannpersonell i arbeid under øvelse høsten 2017 - Klikk for stort bildeBrannpersonell i arbeid under øvelse høsten 2017

Kontaktinfo

Nils-Ivar Sund
Enhetsleder teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 31
Mobil 958 36 562

Adresse

Kystveien 84A

8920 Sømna

Åpningstider

Man-fre kl. 08.00-15.45