Melding om overnatting

Overnatting i skoler, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/ bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko

Ved brann skal brannvesenet varsles umiddelbart på nødnummer 110.

Fyll inn opplysninger om bygget det skal overnattes i:


Felt merket med * må fylles ut

Dette er kun en melding til Sømna Brannvesen. Det vil ikke være noen saksbehandling på innmeldte overnattinger.

Instrukser/skjema

Kontaktinfo

Nils-Ivar Sund
Enhetsleder teknisk og eiendom
E-post
Telefon 75 01 50 31
Mobil 958 36 562