Kunstgruppe for barn og unge

Kunstfaget i kulturskolen er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter.

Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning gir elevene muligheter til å utvikle sine evner.

Gjennom arbeidet med visuell kunst utvikler elevene sin uttrykksevne, formsans, sine kunstfaglige ferdigheter, iboende skaperglede og opplever mestring.

Kunstgruppe for barn og unge (Fra  5.klassetrinn og oppover)

Vik og Berg skole, tirsdager kl. 18.00 – 19.30

Kontaktinfo

Marianne Stensland
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 75 01 50 60
Mobil 916 44 155

Adresse

Kirkeveien 2

8920 Sømna