Kunstgruppe for barn i småskolealder

Kunstfaget i kulturskolen er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter.

Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning gir elevene muligheter til å utvikle sine evner.

Gjennom arbeidet med visuell kunst utvikler elevene sin uttrykksevne, formsans, sine kunstfaglige ferdigheter, iboende skaperglede og opplever mestring.
 

Kunstgruppe for barn i småskolealder (1. – 4.klassetrinn):

Berg skole, 2.etg. Fredager:

Gruppe A: kl. 11.50

Gruppe B: kl. 12.35

Gruppe C: kl. 13.40

Kontaktinfo

Marianne Stensland
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 75 01 50 60
Mobil 916 44 155

Adresse

Kirkeveien 2

8920 Sømna