Barnekoret

I barnekoret ønsker vi å fremme en bevisstgjøring av stemmen som instrument. Vi har et allsidig program og gjennom fokus på glede, samsang og musikalsk formidling lærer elevene å lytte og å innrette seg i et musikalsk fellesskap.

Øvelser hver fredag på Berg skole kl. 11.50 – 12.35

Barnekoret deltar også på konserter og prosjekter som legges til ettermiddag/helg.

Kontaktinfo

Marianne Stensland
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 75 01 50 60
Mobil 916 44 155

Adresse

Kirkeveien 2

8920 Sømna