Trommer

Tilbudet på trommer er i hovedsak gruppeundervisning. Vi lærer grunnleggende teknikker og grunnpuls, samspill, noter og om de ulike trommene. Trommetilbudet er i nært samarbeid med skolekorpset.

Kontaktinfo

Roy Bjørnli
Lærer
E-post
Mobil 413 25 066
Marianne Stensland
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 75 01 50 60
Mobil 916 44 155

Adresse

Kirkeveien 2

8920 Sømna