Dirigenttjenester

Kulturskolen selger dirigenttjenester til korps og kor dersom vi har ledig kapasitet.
Ta kontakt med kulturskolens administrasjon hvis du ønsker å kjøpe tjenester fra kulturskolen.

Kontaktinfo

Marianne Stensland
Kulturskolerektor
E-post
Telefon 75 01 50 38
Mobil 916 44 155

Adresse

Kirkeveien 2

8920 Sømna