Vik skole

Vik skole er en skole for barn i 5. – 10. klassetrinn for hele Sømna kommune og for barn i Brønnøy kommune som bor fra Rodal og sørover til kommunegrensen

Skolen har skoleåret 2017/18 173 elever og 47 ansatte.

Skolen ligger på Vik og har Sømna Stadion som uteområde med fotball- og friidrettsbane, og lekeapparater, ballbinge, akebakke i tillegg.

Vi har skolebibliotek, og i nærheten finnes folkebibliotek og bygdemuseum som benyttes.

Klassene ved Vik skole har svømming ukentlig i basseng på skoletunet, og en stor idrettshall med garderobeanlegg.

Avtaler med gårdsbesøk og ridesenter.

Vik skole er godkjent som trafikksikker skole og jobber med godkjenning som helsefremmende skole. Vi har kantine der elever som ønsker det kan kjøpe rimelig, sunn og ofte varm mat i hver lunsjpause.

Satsningsområder

  • Satsning på Digitale verktøy
  • På Vik har alle barn iPad som de disponerer alene. Det er flatskjerm for undervisning og framvisning og høyttalere i alle klasserom.
  • Godt utstyrt musikkrom med egen scene.
  • Moderne kjøkken for undervisning i mat og helse.
  • Stort areal som kunst & håndverk disponerer.
  • Fordypning i språk og matematikk, arbeidslivsfag og spansk begynneropplæring.
  • 4 ulike og varierte valgfagstilbud i hvert årstrinn.
  • Aldersblandet undervisning bl.a på fagdager, tilvalgsfag og uteaktiviteter.
  • Sømna-Ungdommens Melodi Grand Prix arrangeres annethvert år.

Kontaktinfo

Tone Larsen
Fungerende rektor
E-post
Telefon 75 01 50 83
Mobil 991 65 996
Tove Buskerud
Fungerende rektor
E-post
Telefon 75 01 50 82
Mobil 416 77 350
Kristin Wågan
Sekretær
E-post
Telefon 75 01 50 80

Adresse

Kystveien 75

8920 Sømna