Skolerute

Skoleruta for 2017-2018 i Sømna kommune. Skolestart 21. august

Mnd. Sum dager Merknader
Aug. 9 Skolestart 21.
Sept. 21
Okt. 17 Høstferie 2.-6.
Nov. 22
Des. 15 Siste dag før jul 21.
Jan. 21 Skolestart 3.
Feb. 15 Vinterferie 19.-23.
Mars 17 Påskeferie f.o.m. 26.
Apr. 20 Påskeferie t.o.m. 2.
Mai 17 Fri 1. 10. 11. 17. 18. 21.
Juni 16 Siste dag 22.
Sum 190