Tverrfaglig samarbeid

Mye av tiden i skolehelsetjenesten brukes til å jobbe rundt barn med sammensatte behov.

Vi har mange ansvarsgrupper der foreldre og tjenesteapparatet møtes for å legge ting best mulig til rette for den enkelte eleven. Det er vanlig at man har ansvarsgruppemøter to ganger per år, per elev. Det er vanlig at helsesøster er koordinator for denne gruppen. En del av elevene med sammensatte behov lager vi også en individuell plan (IP) for. Denne planen skrives i nært samarbeid med foreldre og barnet, samt med de tjenester som er inne rundt barnet.

Helsesøster samarbeider jevnlig med blant andre

  • Kommunelegen
  • Barnevernet
  • Miljøterapitjenesten
  • Fysioterapeut
  • Den kommunale psykiatrien
  • Folkehelsekoordinator
  • PPT
  • BUP

Vi deltar på tverrfaglig møter der barn og unges beste er i fokus.
Her finner du retningslinjer for tverrfaglig samarbeid barn og unge i Sømna kommune. (PDF, 184 kB)

Relevant info til foreldre

www.barnevakten.no

www.vfb.no

Kontaktinfo

Berit Sund
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 15
Mobil 415 52 606
Silje Aas
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 16
Mobil 461 86 050

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

Stengt inntil videre