Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier har faste besøksdager på Vik og Berg skole.

Berg skole

Tirsdager fra kl 08.30-12.00. Helsesykepleier er Berit Sund.

Vik skole

Mandag, tirsdag og torsdag. Helsesykepleier er Silje Aas.

Åpen dør

Dette er dager hvor vi prøver å ha en ”åpen dør”, slik at alle som ønsker det kan ta kontakt med helsesøster uten spesielle avtaler. Vi har et fast kontor på begge skoler; på Berg ved siden av SFO,  Vik barneskole i kontor i 1. etasje.

Kan også delta på foreldremøter

Dersom det er ting dere vil diskutere, er dere både foreldre og elever velkommen til å ta kontakt med oss. Vi deltar også på foreldremøter dersom det er ønske fra skolen.

Kontaktinfo

Berit Sund
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 15
Mobil 415 52 606
Silje Aas
Helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 51 16
Mobil 461 86 050

Adresse

Åsen Sør 10

8920 Sømna

Åpningstider

09.00-14.00