Berg skole

Berg skole er en skole med 105 elever fordelt på 1.-4.trinn. Det er 38 elever som benytter seg av SFO-ordningen. Skolen er internasjonal med elever fra 15 ulike nasjoner.

Visjon

Skolens visjon: ”Berg skole skal være en møteplass for læring, trivsel og samarbeid”. Målet er å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Vi har stort fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats.                                                                         

Jobber systematisk og målrettet

Skolen jobber systematisk og målrettet for å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Vi utarbeider klassemiljøutviklingsplaner på alle trinn hvert år. Vi har tradisjon med ”vennskapsgrupper”, ”lekevenn” og fadderoppgaver. Alle lærerne er skolert i ”Zippys venner”. Målsettingen med programmet er å lære elevene å mestre dagliglivets problemer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre som har det vanskelig.

Sertifiseringer

Skolen har blitt sertifisert som ”Trafikksikker skole”, ”Dysleksivennlig skole” og ”Helsefremmende skole”.

Trafikksikker skole - Klikk for stort bilde Helsefremmende skole - Klikk for stort bilde dysleksivennlig skole - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Bilde fra markeringen av at Berg skole ble sertifisert som "Dysleksivennlig skole" i desember 2016. - Klikk for stort bildeBilde fra markeringen av at Berg skole ble sertifisert som "Dysleksivennlig skole" i desember 2016.

Kontaktinfo

Ann Solli
Rektor
E-post
Telefon 75 02 80 60
Sølvi Malm
Sekretær
E-post
Telefon 75 02 80 60

Adresse

Besøksadresse:

Gamle Berg 1

8920 Sømna

 

Postadresse:

Postboks 210

8920 Sømna