Berg skole

Berg skole er en skole med 105 elever fordelt på 1.-4.trinn. Det er 38 elever som benytter seg av SFO-ordningen. Skolen er internasjonal med elever fra 15 ulike nasjoner.

Visjon

Skolens visjon: ”Berg skole skal være en møteplass for læring, trivsel og samarbeid”. Målet er å gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Vi har stort fokus på tilpasset opplæring og tidlig innsats.                                                                         

Jobber systematisk og målrettet

Skolen jobber systematisk og målrettet for å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt miljø. Vi utarbeider klassemiljøutviklingsplaner på alle trinn hvert år. Vi har tradisjon med ”vennskapsgrupper”, ”lekevenn” og fadderoppgaver. Alle lærerne er skolert i ”Zippys venner”. Målsettingen med programmet er å lære elevene å mestre dagliglivets problemer, identifisere og snakke om følelser og støtte andre som har det vanskelig.

Sertifiseringer

Skolen har blitt sertifisert som ”Trafikksikker skole”, ”Dysleksivennlig skole” og ”Helsefremmende skole”.

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde

 

 

 

 

Klikk for stort bildeBilde fra markeringen av at Berg skole ble sertifisert som "Dysleksivennlig skole" i desember 2016.

Kontaktinfo

Ann Solli
Rektor
E-post
Telefon 75 02 80 60
Sølvi Malm
Sekretær
E-post
Telefon 75 02 80 60

Adresse

Besøksadresse:

Gamle Berg 1

8920 Sømna

 

Postadresse:

Postboks 210

8920 Sømna