Sømna barnehage avd. Sund

Barnehagen er midlertidig stengt for barnehageåret 2017/1018. Det vil være mulig å søke om plass fra august 2018 (ved Søknad til hovedopptak 1.mars).

Barnehagen er en kommunal enavdelings barnehage med plass til 17 barn fra 1-6 år.
Barnehagen har både hele og delte barnehageplasser.

Styrer: Ingunn Iversen
Ass.styrer: Ann Helen Johansen

Kontaktinfo

Sømna barnehage avd. Sund
E-post
Telefon 75 02 73 79

Adresse

Steinhaugveien 1

8920 Sømna

Åpningstider

Midlertidig stengt