Tildelt miljøtilskudd SMIL i landbruket i 2015


Landbruksnemnda har hatt møte og fordelt årets midler til spesielle miljøtiltak i landbruket


Det som er nytt i år er at det i jordbruksforhandlingene ble bestemt at bare de som er berettiget produksjonstillegg, dvs de som er aktive gårdbrukere kan søke om disse midlene. Det er fordelt til sammen kr 420.000,-.

Liste over vedtakene på SMIL- midler 2015
Sist oppdatert den 26.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner