Tildeling av studenthybler ved Nordnorsk Student- og elevhjem i Oslo 2017


Sømna kommune er en tildelingsberettiget kommune for hybler på dette studenthjemmet.


Sømna kommune er en tildelingsberettiget kommune for hybler på dette studenthjemmet.

Det er viktig for organisasjonen å få opp den nordnorske prosentandelen på huset.   Studenter kan sende søknad til Sømna kommune innen 19.juni.  Kommunen må sende de videre til studenthjemmet innen den 20.juni.

Alle nordnorske søkere fra tildelingskommuner får plass.  Kommunen gjør ingen selektering.  Søkere over 30 år før først plass etter alle yngre søkere har kommet inn.

Student og elevhjemmets adresse er John Colletts alle 110, postboks 10, 0870 Oslo.  Tlf 22233451
drift@nnse.no                 www.nnse.no 

Søknad kan sendes Sømna kommune, kystveien 84 a, 8920 Sømna eller postmottak@somna.kommune.no
Sist oppdatert den 13.jun.2017


Tips en venn Skriv ut