Til skogeierne i Sømna og Brønnøy


Etter 1. januar 2016 kreves det av den europeiske sertifiseringsordningen PEFC at det er utført miljøregistreringer på eiendommen for å omsette tømmer.


 

 

Utdrag fra tilbudsbrevet til skogeierne i Sømna og Brønnøy:

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BRØNNØY OG SØMNA                                                         

Du er en av flere skogeiere som mangler ressursoversikt med Miljøregistrering i Skog (MiS). Etter 1. januar 2016 kreves det av den europeiske sertifiseringsordningen PEFC at det er utført miljøregistreringer på eiendommen for å omsette tømmer. Med bakgrunn i dette har skogeierlaget i Brønnøy og Sømna kommuner fått på plass et tilbud om ny ressursoversikt med MiS til alle skogeiere i kommunene.

En ressursoversikt med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din!

Om du takker ja til tilbudet om ny ressursoversikt med MiS, lages en ressursoversikt med tilhørende kart, som deler inn skogen i behandlingsenheter. Ressursoversikten tar utgangspunkt i en taksering i 3D ved hjelp av analyser på flybilder av skogen på din eiendom. For hver behandlingsenhet, som også kalles bestand, gir ressursoversikten informasjon om areal, treslag, alder, volum, tilvekst og om det er spesielle miljøverdier som skal ivaretas eller håndteres på en spesiell måte.

Ressursoversikten gir deg også informasjon om samlet areal, volum og tilvekst for hele eiendommen. Dersom det i kommunen blir utført laserskanning i løpet av 2017 vil det i tillegg bli benyttet en arealbasert lasertakst for fastsettelse av volum. Om du ønsker det, kan ressursoversikten også gi deg forslag til konkret behandling av skogen i årene framover. På denne måten er ressursoversikt med MiS et svært viktig verktøy i din utnyttelse av eiendommen. Den gjør også dialogen med skogbrukssjef og skogbruksleder mye enklere.

Alle som bestiller ressursoversikt får anledning til å gi tilbakemelding på om miljøverdiene godtas eller ikke før de innarbeides i planproduktet.

 

Les tilbudsbrevet i sin helhet
Sist oppdatert den 15.nov.2016


Tips en venn Skriv ut