Studietur reiseliv og mat


Målgruppen er gårdbrukere og eiere av landbrukseiendommer som ønsker å starte opp, eller er i en tidlig etableringsfase med reiseliv og/eller lokal matproduksjon.


Fylkesmannens landbruksavdeling jobber for tiden med å få i stand en studietur til Jotunheimområdet 1.-4.september med tema reiseliv/lokal matproduksjon. Her besøker vi noen av de beste bedriftene av sitt slag i landet for å oppmuntre til nyetableringer hos målgruppen som er:
De som vurderer å starte opp med reiseliv/lokal mat med utgangspunkt i gården sin eller som er i en tidlig etablererfase. Deltakerne må være gårdbrukere eller også bare eier av landbrukseiendom som ikke er i aktiv drift.

Fordi vi ikke har mailadresser til de som mottar produksjonstilskudd har vi spurt landbruksforvaltningen i kommunene i Nordland om hjelp til å videresende denne mailen til alle som mottar produksjonstilskudd for å nå flest mulig.

Hvis du er interessert etter å ha sett den vedlagte brosjyren, kan du melde deg på her (du må rulle deg helt ned i nyhetssaken for å finne skjemaet):

http://fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/Forelopig-pamelding-til-studietur-mat-og-reiseliv/

Kanskje sees vi til høsten…Velkommen på tur!

 

med hilsen

Hanne-Sofie Trager
prosjektleder || landbruks- og reindriftsavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut