Studietur: fra båsfjøs til løsdriftsfjøs


Fylkesmannen inviterer melkeprodusenter fra Nordland med på studietur til Trøndelag 10.-12. oktober. I løpet av disse tre dagene planlegger vi å besøke 9 ombygde og påbygde melkefjøs. Gårdenes utgangspunkt før ombyggingen har vært forskjellig, både alder og utforming av eksisterende driftsbygning har variert.


Innhold og tema

I løpet av disse tre dagene planlegger vi å besøke 9 ombygde og påbygde melkefjøs. Gårdenes utgangspunkt før ombyggingen har vært forskjellig, både alder og utforming av eksisterende driftsbygning har variert. Alle har bygd om og bygd på båsfjøs til løsdrift. Norsk landbruksrådgiving Trøndelag har fagansvar for turen og vil være med rundt til alle besøkspunktene. 

En tilsvarende tur ble arrangert i april i år. Den ble så vellykket at vi ønsker å tilby dette til flere av fylkests melkeprodusenter. Programmet for den avholdte turen finnes under relaterte dokumenter, det samme gjør rapporten som ble laget etter turen. Det vil kunne bli foretatt noen justeringer av tidspunkter og besøkspunkter, men hovedpunktene i programmet vil være likt.

I tillegg til å besøke ulike foretak, se på tegninger og høre om de erfaringene gårdbrukerne har gjort seg vil det også bli arrangert et miniseminar der tema er: hvordan bygge smartere, enklere og billigere.

I løpet av turen vil det også bli tid til erfaringsutveksling og nettverksbygging med de andre som deltar på turen fra Nordland.  Det vil være busstrasport rundt til de ulike besøkspunktene.

Påmelding

Påmelding skjer på Fylkesmannens hjemmeside. Fristen er 20. juni. 

Pris

Turen starter på Værnes. Den enkelte deltaker må selv ordne og betale for reise til og fra Værnes. Det er ingen egenaldel utover dette. 
Sist oppdatert den 26.mai.2017


Tips en venn Skriv ut