Strategier


Notat fra et internt møte i Sømna kommune 22.09.09

Agenda: Strategier for det videre samarbeidet med Choczewo

Intensjonsavtalen ble inngått sept. 2008, den er underskrevet av ordførerne i de to kommunene. Avtalen skal uttrykke samarbeid på de prosjekter en er enige om, og den skal utvikle og styrke gode relasjoner kommunene imellom.

Samarbeidsvisjonen skal inkludere en positiv utvikling av kultur, skole og næring:

 

 1. Næring
 • Presentere og utvikle turisme og agro-turisme
 • Start av samarbeid mellom lokalt næringsliv i Polen og Norge.

 

 1. Skole
 • Internettsamarbeide mellom parallelle klasser i Polen og Norge som videre fører til møter mellom klassene.
 • Språkkurs
 • Felles speiderleire
 • Sportsarrangement på skolenivå

 

 1. Kultur
 • Barneteater
 • Kunst og håndtverk for barn (Polen og Norge gjennom barns øyne)
 • Musikk (Polen og Norge synger sammen)
 • Dans

 

Økonomi:

Choczewo har vært offensive og startet opp prosjekter som vi har ”måttet henge med på”.

Sømna må presisere at alle prosjekter må være økonomisk avklart før oppstart. Vi er avhengig av at kommunestyret har fattet vedtak før vi kan sette i gang.

I forrige møte mellom rådmann / ordfører og ordfører i Choczewo var man enige om at utviklingsprosjektene ikke skulle tære på den daglige driften.

 

Videre samarbeid:

Området kultur tones nå ned, og man får mer fokus på næring og oppvekst.

 

Næring:

 • Landbruk:

Knytte kontakter mellom bønder i Choczewo og Sømna, slik at de kan samarbeide om ulike områder som blant annet:

 • Agroturisme (næring med utspring fra landbruket)
 • Småskalamat
 • EU jordbruk
 • Skogbruk
 • Vilt – viltforedling
 • Samfunnstruktur
 • Prosjekt om fjøsbedrifter

Det er søkt støtte om dette hos Fylkesmannen i Nordland.

 

 • Jakt og fiske

 

 • Turisme
 • Utveksling av feriemål

 

Skole og undervisning:

 

 • Språkutveksling
 • Engelsklærere i Norge reiser til Choczewo og viser hvordan man i Sømna driver engelskundervisning.
 • Engelslærere i Choczewo kommer til Sømna og er med på engelskundervisningen her.
 • Samtidig skjer det en utveksling av noen skoleelever.
 • I og med et engelsk er lite utbredt i Polen, vanskeliggjør det samarbeidet mellom barna i de to landene. Derfor tenker man at dette er en start på et videre samarbeid.

 

 • Kommunikasjon via internett
 • Etablere kontakter mellom klasser.
 • Kan benytte seg av oversettelse via Google.Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut