Statlig støtteordninger for bredbånd


Frist for innspill er 10. mai 2016. Innspillene er til en plan som skal legges ved en søknad fra Sømna kommune om Statlig støtte for bredbånd i distriktene


 

 

 

Bredbånd

 

 

Frist for innspill er 10. mai 2016

Statlig støtteordning for bredbånd i distriktene

Det har kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Et av kravene for en slik søknad er at det blir mulighet for å komme med innspill til planen for utbygging av bredbånd i vår kommune.

Alle som ønsker å avgi innspill til en slik plan (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 10. mai 2016 (gjerne før på grunn av fristen Sømna kommune har for innsending). Frist for innsending av søknad, fra kommunene til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, som går via Nordland fylkeskommune – er 15. mai 2016.

Sømna Kommune skal søke om tilskudd til utbygging av bredbåndsdekning. Det ønskes en utbygging i deler av kommunen, men kommunen må følge kriteriene for statlig medvirkning til en eventuell utbygging.

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å komme med innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Sømna Kommune har mange områder med manglende og/eller dårlig bredbåndsdekning.

Følgende områder vurderes som aktuelle når kommunen sender inn sin søknad for 2016: Strekningen langs Fylkesvei 17 fra Berg til Vennesund - se kartskisse

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene for områdene ovenfor:

1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet     

2. Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt

3. Lokal medfinansiering

4. Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført

5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6. Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbånd.

Frist for innspill er 10. mai 2016, innspillene sendes på e-post til post@somna.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse Bredbåndsutbygging».

Kontaktpersoner for spørsmål: Nils Ivar Sund

Kunngjøring skjer kun på Sømna kommunes hjemmeside.

Klikker du her...  får du mer informasjon om støtteordninga til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet.

Tips en venn Skriv ut