Startlån


Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd? Les mer på husbanken.no

Søk lån og/eller tilskudd

 

 
Sist oppdatert den 25.apr.2016


Tips en venn Skriv ut