Spesielle miljøtiltak i landbruket


Sømna kommune har nå rullert tiltaksstrategien for tildeling av midler til spesielle miljøtiltak i landbruket.


Gjennom denne ordningen kan eiere av landbrukseiendommer få støtte til tiltak for å fremme kulturlandskapet eller redusere forurensing utover vanlig landbruksdrift. Nytt av året er at kommunen prioriterer beiting enda høyere og øker støtten til rydding av beite. Fra 2014 gis det også tilskudd til oppsetting av gjerde. Kommunen øker i tillegg det beløpet som kan brukes til restaurering av bygninger.
For mer info så kontakt landbrukskontoret eller se på Miljøtilskudd til gårdbrukere i Sømna - SMILSist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut