Spesielle miljøtiltak i jordbruket i Sømna (SMIL-midler)


Sømna kommune har fått kr 260.000,- fra fylkesmannen for å støtte Spesielle miljøtiltak i jordbruket i 2015. Søknadsfrist: 15 mai.


Pengene går til å redusere forurensing eller fremme miljøtiltak. Nytt i år er at kun aktive gårdbrukere som får innvilget produksjonstilskudd kan søke. I tillegg til midlene vi har fått fra fylket vil vi trekke inn midler fra tiltak som har fått innvilget støtte tidligere og hvor jobben ikke er utført slik at vi sannsynligvis har godt over kr 300.000,- til fordeling.

Det kan gis støtte til å rydde og gjerde inn beite, stelle bygninger og kulturminner, forebygge erosjon, opparbeide rundballelager, ordne stier/ferdselsårer, fjerne søppelplasser, leplanting, biologisk mangfold med mer. I tiltaksstrategien for Sømna finner dere en oversikt over hvordan vi prioriterer tiltakene. (Se her)

Det er også utarbeidet et nytt søknadsskjema som skal brukes. (se her) 
https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema

For mer informasjon ta kontakt med landbrukskontoret.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut