Sømna tildelt tilskudd til gang- og sykkelveg


Av Nordlands 13,6 millioner på statsbudsjettet til gang- og sykkelveger er Sømna tildelt 10 millioner.


Gjennom ei tilskuddsordning som regjeringen etablerte i fjor, får 68 prosjekt til sammen 162,5 millioner. Av disse får altså Sømna 10 millioner. Ordningen forutsetter en egenandel på minimum 50 prosent.

"Det må bli lettere for folk å velge sykkel, eller å bruke beina. Gang- og sykkelveger som er riktig plassert er viktig for å legge til rette for dette", sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les mer om dette på Regjeringa.no
Sist oppdatert den 03.feb.2016


Tips en venn Skriv ut