Sømna signerte med MOT


Kommunen signerte avtale med MOT i 2016 og var fra da av et lokalsamfunn med MOT. Allerede nå tar vi steget videre og satser på MOT sitt nye tilleggsprogram: "Skolen som samfunnsbygger"


SØMNA SIGNERTE MED MOT

 

Kommunen signerte avtale med MOT i 2016 og var fra da av et lokalsamfunn med MOT. Allerede nå tar vi steget videre og satser på MOT sitt nye tilleggsprogram: "Skolen som samfunnsbygger".

For noen uker siden møttes MOT-teamet og regionleder i MOT, Tore Sandnes, til et signeringsmøte på rådhuset.

- Det er mange barn som vokser opp uten noe nettverk og trygge voksenpersoner rundt seg, da blir skolen den viktigste arenaen for å nå de barna som er utenfor. Skolen er den viktigste arenaen for å redusere risikofaktorer eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker. Det er her vi vil skape kulturer der alle er inkludert, sier prosjektleder Bjørg-Elin Moen i MOT.

Rolf Arve Wold, rektor på Vik skole, har deltatt på oppstartssamling for "Skolen som samfunnsbygger" på MOT-camp i Trondheim sammen med rektorer fra hele landet. I løpet av disse dagene har lederne blitt bedre kjent med MOT og hvordan MOT tenker kulturbygging, verdibasert ledelse og hvilke elementer vi vektlegger i dette prosjektet. Deltakerne fikk ekstra god kjennskap til tre elementer som vi tenker er viktige for at skolen skal være en god samfunnsbygger. Dette er å skape godfølelsen, bakgrunnsforståelse og tøff kjærlighet.

- Skolen som samfunnsbygger bidrar med et universalverktøy som kan brukes både mot barn, ungdommer, lærere, foreldre og ledere. Det bidrar til at vi blir bedre på å se hverandre og skape kulturer der alle er inkludert. Målet er fellesforstått ansvarlighet, sier Moen.

En av foredragsholderne på MOT-camp var styreleder i MOT og tidligere landslagskaptein, Rune Bratseth. I sitt foredrag trakk han frem egne erfaringer fra ledelse, og la heller ikke skjul på at han har stor tro på MOTs nye tilleggsprogram:

- Jeg tror på "Skolen som samfunnsbygger" fordi på skolen er alle innom og der former en de fremtidige samfunnsborgerne. Det er arenaen hvor muligheten er størst for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT er med på å utgjøre en forskjell for å bygge et varmere og tryggere samfunn, sier Bratseth.

MOT-Coachene Camilla og Simen på Vik skole gleder seg til fortsettelsen med å skape robuste ungdommer som inkluderer alle.

 

Bildet av en glad gjeng under signeringsmøtet.

Fra venstre på bildet: Camilla S. Olsen og Simen Garaas (MOT Coacher) Marianne V. Grøttheim (MOT koordinator), Andrine S. Oppegaard (ordfører og MOT leder), Tove Buskerud og Tone Larsen (fungerende rektorer Vik skole), Øystein Johannessen (rådmann), Tore Sandnes (regionleder MOT Nord-Norge)
Sist oppdatert den 29.mai.2017


Tips en venn Skriv ut