Sømna kommune søker etter rektor for Berg og Vik skole


Søknadsfristen for å søke på rektorstillingen er forlenget til 14. mars.


LEDIG FAST STILLING SOM REKTOR FOR BERG OG VIK SKOLE

 

Kommunen har to skoler. Berg skole med 95 elever fra 1. til 6. trinn. Vik skole med 183 elever på 1. til 10. trinn. Til sammen er det ca. 54 årsverk.

Begge skolene er ferdig renovert og fremstår som moderne skoler med god tilrettelegging for fremtidsrettet skoledrift på en digital plattform. Alle elevene og lærerne har iPad og det er gjennomført en stor satsing på kompetanseheving for personalet. Dette er et paradigmeskifte i det som er vårt store utviklingsprosjekt, der åpenhet og delingskultur står sterkt. Med dette utgangspunktet utvikler vi en skole med mer praktisk, variert og relevant undervisning. Skolene har felles praksis på klasseledelse og vurdering for læring. Berg skole har nettopp blitt godkjent som dysleksivennlig skole.

Vi er en MOT kommune og kjører MOT programmet Robust ungdom 12-16 år og Skolen som samfunnsbygger.

Fra høsten 2017 innføres felles ledelse med en felles rektor og avdelingsledere. Avstanden mellom skolene er 8 km. For tiden pågår en skolestrukturdebatt som skal behandles politisk i løpet av våren.

 

Les hele utlysningsteksten
Sist oppdatert den 27.sep.2017


Tips en venn Skriv ut