Sømna kommune informerer


Vårrydding i Sømna og salg av mudringsmasse


Vårrydding i Sømna

Våren kommer nå for fullt, og det er på tide å ta et tak for å rydde vekk rusk og rask som har samlet seg langs strandlinjer, veier og turområder.

Sømna kommune inviterer derfor aktuelle lag, foreninger, skoler, barnehager eller andre til å ta et tak for et renere nærmiljø.

Sømna kommune vil bidra med å betale for avfallsgebyret SHMIL tar for å ta imot avfallet. De som ønsker å delta kan ta kontakt med teknisk avdeling, og vil da få en rekvisisjon som gir anledning til å levere til SHMIL på kommunens regning.

 

Tilbudet gjelder til og med onsdag 27. mai 2015.

 

Det presiseres at ryddingen gjelder søppel og avfall i naturen. Avfall fra kjeller og loft kan ikke leveres på rekvisisjon fra kommunen.

Kontakt teknisk avdeling på tlf. 750 15030 for ytterligere informasjon.

 

Kommunen vil oppfordre alle som har gamle bilvrak, utrangert landbruksutstyr og lignende til å levere dette på godkjente mottak.

 

Salg av mudringsmasse

Sømna kommune selger mudringsmasse fra sitt depot i Viksjøen til kr 50,- pr. m3 inkl. mva. ferdig opplastet.

Det settes av 1 dag i uken til salg og opplasting. 

Ved interesse for kjøp av masse kontaktes Sømna kommune, teknisk avdeling, tlf. 750 15030.

 

Kommunalsjef teknisk

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut