Sømna kommunale kulturskole 2015-16


Kulturskolen har mange tilbud for skoleåret 2015/16. Søknadsfrist 12. juni 2015.


Viktig å vite om kulturskolen!

 • Alle som vil være med på kulturskolens tilbud 2015/16 må søke. Plassen du søker gjelder hele skoleåret. Plassen må sies opp skriftlig. Ved opptak får elever som deltok året før første prioritet.
   
 • Mange av våre undervisningstilbud foregår knyttet til skoledagen, men kulturskoleaktivitetene foregår også kveld- og helgetid. Vi ønsker at alle skal bli godt tatt vare på i kulturskolen. Vennligst meld fra til oss dersom eleven har behov for ekstra bistand eller oppfølging.
   
 • Du bør ha tilgang til eget instrument dersom du velger instrumentalundervisning. Kulturskolen samarbeider med Sømna skolekorps. Blåseinstrumenter kan leies fra Sømna skolekorps.
   
 • I løpet av året har du mulighet til å delta på konserter, opptredener og utstillinger.
   
 • Kulturskolen har egen serviceerklæring, vedtekter og virksomhetsplan. Vi oppfordrer alle foresatte til å sette seg inn i dette. Materialet finnes på Sømna kommunes hjemmeside/kulturskolen. Kulturskolen sender også ut informasjon via It’s learning.

Svar på din søknad og nærmere informasjon om tid og sted får du rett etter skolestart til høsten.

Last ned SØKNADSSKJEMA

KULMAT

X MATKULTUR OG KOKKEKUNST fra 12 år og oppover. ( kr. 500,-/halvår )

 

MUSIKK

X BARNEKOR 1.- 4.klasse (kr. 250,-/halvår)

X SANGGRUPPE FOR UNGDOM, Crazy Violettes &The Blue Boys, fra 10 – 16 år.

    (kr. 250,-/halvår)

X PIANO/KEYBOARD (kr. 850,-/halvår)

X BASS   (kr. 850,-/halvår)        

X GITAR (kr. 850,-/halvår)

X TROMMESETT  - Forutsetter grunnopplæring, f.eks trommekorps (kr.850,-/halvår)

X TROMMEKORPS (kr. 250,-/halvår)

X TREBLÅS (Kr. 850,-/halvår)

X MESSINGBLÅS ( Enetimer kr. 850,-/halvår)

X Nybegynnergruppe på messingblås ( kr. 500,-/ halvår)

X Aspirantkorps – alle instrumenter (Gratis, men forutsetter grunnopplæring. F.eks fra

   nybegynnergruppe eller enetimer)

X Hovedkorpset - alle instrumenter (Registrering til Sømna skolekorps)

 

DANS

X DANSEKURS (kr. 250,-/halvår)

 

TEATER

X BARNE- OG UNGDOMSTEATER Cameleonteateret – fra 10 år og opp (kr. 250,-/halvår)

 

KUNST & HÅNDVERK

X KUNST & HÅNDVERK 1.-4.kl.     x Berg          x Vik    (kr. 250,-/halvår)

X KUNST & HÅNDVERK 5.-7.kl.     x Berg          x Vik    (kr. 250,-/halvår)

X Trearbeid/sløyd for deg over 13 år.

X DEN KREATIVE HULEN Voksne og ungdom over 13 år. (kr. 800,-/400,-/halvår) Møteplass for å utvikle ditt kunstneriske talent, din kreativitet. Lære om ulike materialer og teknikker. 4 lørdager på høsten og 4 lørdager på våren.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner