Sømna har nesten en million kroner til landbruket


Over jordbruksavtalen er det avsatt midler til å fremme kulturlandskap, redusere forurensing, tørrlegge landbruksareal samt fremme nærings- og miljøtiltak i skogbruket.


Hvert fylke har fått et beløp som fylkesmannen har fordelt mellom kommunene. Sømna kommune har ca 1 million kroner til utdeling til disse tiltakene i 2014. Støtten kan gis til tiltak på landbrukseiendommer.

Nedenfor framgår beløpet vi har til fordeling i år:  

 • Ca kr 480.000 til SMIL-tiltak (Spesielle Miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap)
  Les mer om ordningen
  – Kontaktperson: Nils Nyborg ved Landbrukskontoret i Vik. Tlf 75015071
  - Søknadsfrist: 15 mai

 

 • Kr 347.000 til Drenering av jordbruksareal
   - Les mer om ordningen
  – kontaktperson: Bjørn Sylten ved Landbrukskontoret i Vik. Tlf 75015072
  - Søknadsfrist: Fortløpende

 

 • Kr 100.000 til NMSK-tiltak  (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket)
   – Les mer om ordningen
  - Kontaktperson: Jan Jensen ved Landbrukskontoret i Brønnøy. Tlf 75012093
  - Søknadsfrist: Fortløpende

 

Sømna har politisk vedtatt føringer for hvordan SMIL og NMSK ordningene skal brukes – såkalte tiltaksstrategier. Disse finner du ved å følge linkene over. I tillegg finner du det sentrale regelverket som ligger til grunn for kommunens håndtering av ordningene.

Vi har egne søknadsskjema for alle ordningene så ta kontakt med oss for mer informasjon om hva du kan få støtte til og hjelp til å søke om støtte.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut