Søknadsfrist for "Drosjekort" er 1. april


Ordningen er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Formålet med ordningen er å gi brukerne et tilbud om fritidsreiser.


Minner om søknadsfrist for «Drosjekort» som er 1.april.

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen).

Godkjenning av brukere er delegert til kommunene, og søknad sendes søkers egen hjemsstedskommune.

Skjema ligger på hjemmesiden til Nordland Fylkeskommune; www.nfk.no/tjenester/samferdsel/tt-kortet/ , eller kan fås ved henvendelse til Sømna kommune v/ Lønns- og personalkontoret.

For søkere som bor i Sømna sendes søknad m/legeerklæring og kopi av siste ligning til:

Sømna kommune
Lønns- og Personalkontoret
«Ledsagerbevis»
Kystveien 84 A
8920 Sømna
Sist oppdatert den 16.mar.2016


Tips en venn Skriv ut