Søknader tippemidler


Lag og foreninger i Sømna som planlegger prosjekter delfinansiert over tippemidler må melde søknad til kommunen innen: 10. november 2014

Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut