Slik kan skoleskyssen i Sømna bli fra høsten 2017


Forslag til skoleskyss fra 1. august 2017


RUTE 18-121Vik - Olsvik

    DX67  
    SKD  
  Vik skole 1430 . . .
  Bjøru 1435  
  Ånvik 1440 . . .
  Olsvik 1445 . . .
  Vik skole 1455 . . .
  Steinsjøen 1500 . . .
  Sandvåg sør 1510 . . .
       
    DX67  
    SKD  
  Olsvik 0750 . . .
  Ånvik 0755 . . .
  Bjøru 0800  
  Vik skole 0805 . . .
  Sandvåg sør 0810 . . .
  Steinsjøen 0820 . . .
  Vik skole 0825 . . .

På morgenen må elevene  fra Olsvik/Ånvik settes av på skolen før bussen kjører videre om Enge/Åssletta. Foreslår at returen kjøres motsatt for å fordele ventetid ved skolen likt.

På tur til og fra Steinsjøen og Enge/åssletta vil det i henhold til innrapporterte elevtall være 12 elever på bussen.

Fra Olsvik: 9 elever.

------------------------------------------------------------------------

RUTE 18 - 122 Sør-Kvaløy - Vik

    DX67          
  Merknad SKD          
  Sør Kvaløy 0750 . . . . . . . . . . . . . . .
  Vennesund 0756 . . . . . . . . . . . . . . .
  Hjelmset 0806 . . . . . . . . . . . . . . .
  Sandvåg 0813 . . . . . . . . . . . . . . .
  Viksjøen 0817 . . . . . . . . . . . . . . .
  Sømhovd 0821 . . . . . . . . . . . . . . .
  Vik skole 0825 . . . . . . . . . . . . . . .
  Baustad 0830 . . .  . . . . . . . . . . . .
  Sømnes 0835 . . .  . . . . . . . . . . . .
  Berg skole 0840 . . . . . . . . . . . . . . .
               
    DX67          
  Merknad SKD          
  Berg skole 1410 . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
  Sømnes 1415 . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
  Baustad 1420 . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 
  Vik skole 1435 . . . . . . . . . . . . . . .
  Sømhovd 1440 . . . . . . . . . . . . . . .
  Hjelmset 1450 . . . . . . . . . . . . . . .
  Vennesund 1500 . . . . . . . . . . . . . . .
  Sør Kvaløy 1505 . . . . . . . . . . . . . . .

Foruten avstikkeren til Hjelmset kjører bussen fv17 til Bjørukrysset. Deretter via Viksjøen og Sømhovd.

For at kapasiteten på bussen skal holde forutsettes det at elever fra Vik sentrum som skal til Berg går ombord på bussen etter at elevene til Vik har gått av.

Totalt 40 elever skal til Vik skole.

Fra Vik tar bussen med seg elevene til Berg skole fra Baustad og Sømnesveien.

Dette skal gi ca. 30 elever til Berg skole.

Retur kjøres tilsvarende morgenturen.

------------------------------------------------------------------------

RUTE 18 - 123 Berg - Holand -Vik

    DX67 DX67 DX67 DX67      
    SKD SKD SKD SKD      
  Berg skole . . . 1410 . . . . . . . . . . . .  
  Grønmo 0745 1420 . . . . . . . . . . . .  
  Holand 0750 1425 . . . . . . . . . . . .  
  Brekkeidet 0753 | . . . . . . . . . . . .  
  Brekkosen 0755 1430 . . . . . . . . . . . .  
  Vik skole | 1435 1435 . . . . . . . . .  
  Holand | . . . 1442 . . . . . . . . .  
  Grønmo | . . . 1445 . . . . . . . . .  
  Øyan veikryss 0800 . . . 1450 . . . . . . . . .  
  Berg  0805 . . . 1500 . . . . . . . . .  
  Sømnes | . . . | . . . . . . . . .  
  Trælnes 0810 . . . 1505 . . . . . . . . .  
  Berg skole 0815 . . . . . . . . . . . . . . .  
  Vik skole 0825 . . . . . . . . . . . . . . .  

Ruten videreføres som i dag. Eneste endring er at tur til Rodal fra høsten av snur på Trælnes. Har lagt inn fem minutter besparelse der. Mulig den tiden istedet trengs til å håndtere økt elevantall fra Berg til Vik skole.

------------------------------------------------------------------------

RUTE 18- 124 Hombornes - Berg - Vik

    DX67 DX67 DX67      
    SKD SKD SKD      
  Berg skole . . . 1410 . . . . . .    
  Trælnes   1415        
  Hombornes 0745 | . . . . . .    
  Frilstad 0750 | . . . . . .    
  Malm 0800 | . . . . . .    
  Baustad | | . . . . . .    
  Berg skole 0815 | . . . . . .    
  Sømnes 0819 | . . . . . .    
  Baustad 0824 | . . . . . .    
  Malm | 1425 . . . . . .    
  Vik skole 0829 1435 1450 1435    
  Malm . . . . . . | |    
  Fristad . . . . . . | |    
  Hombornes . . . . . . | 1455 Drosje?
  Sømnes     1505      
  Berg    . . . . . . 1510 . . .    

Henter elever til Vik skole fra Sømnes og Baustad etter å ha vært på Berg skole på morgenen.

Kjører elever til Trælnes etter skoleslutt på Berg. Deretter om Malm før henting på Vik skole.

Fra Vik skole overtar bussen rute 18-125.

Siste del av 18-124 kjøres av buss som har vært rundt Dalbotn og ankommer Vik skole ca. 1445

Dette forutsetter at elev til Hombornes fortsatt skal kjøres hjem fra skole i drosje.

------------------------------------------------------------------------

RUTE 18-125 Berg - Dalbotn

  DX67 DX67 DX67 DX67  
  VGS SKD SKD SKD  
Berg skole . . . . . . 1410 . . . . . .
Fredheim . . . . . . 1415 . . . . . .
Øvre Dale . . . . . . 1425 . . . . . .
Dalbotn . . . . . . 1430 . . . . . .
Berg skole . . . . . . | . . . . . .
Øyankorsan 0705 0745 1435   . . .
Vik skole     1445 1435  
Øyankorsan       1445  
Dalbotn 0710 0750 . . . 1450 . . .
Øvre Dale 0720 0800 . . . 1455 . . .
Fredheim 0725 0815 . . . 1405 . . .
Berg skole 0734 0820 . . . 1510 . . .
Vik skole . . . 0829 . . . . . . . . .

Morgenturen videreføres som i dag.

Etter skoleslutt på Berg kjører bussen direkte rundt Dalbotn og videre til Vik skole etterpå. Deretter går den inn i rute 18-124 og kjører siste tur til Sømnes og Berg.

Elever fra Berg skole til Trælnes blir kjørt hjem av rute 18-124
Sist oppdatert den 08.jun.2017


Tips en venn Skriv ut