Slamtømming i Sømna 2017


Kvaløy t.o.m. Vik med alle avgreininger. Tvungen slamtømming i ovennevnte områder vil starte i april og vil foregå utover våren.


Huseiere som har slamavskiller skal sørge for at denne er tilgjengelig (ikke nedfylt/overdekt).

Adkomst til slamavskilleren skal være framkommelig for lastebil.

Dersom det er personer på nordre del, eller andre (hytter/fritidsboliger), som ønsker tømming i år, må disse kontakte teknisk avdeling på telefon 75015030.

Ordinær tømming på norddelen blir i år 2018.

Firmaet Namdal Tankrens AS står for tømmingen.

 

Sømna kommune, teknisk avdeling
Sist oppdatert den 07.apr.2017


Tips en venn Skriv ut