Skolehelsetjenesten


Helsesøster har faste besøksdager på Vik og Berg skole:

Berg skole
mandager fra kl 10.00-14.00- Birgitte Thrana

Vik skole
Barneskolen; tirsdager fra kl 12.00-14.30- Berit Sund
Ungdomsskolen; I byggefasen frem til påsken 2015 blir det besøk og kontakt ved behov. - Silje Marie Aas

Dette er dager hvor vi prøver å ha en ”åpen dør”, slik at alle som ønsker det kan ta kontakt med helsesøster uten spesielle avtaler. Vi har et fast kontor på begge skoler; på Berg ved siden av SFO,  Vik barneskole i ”logoped rommet”. Når den ”nye” ungdomsskolen er ferdig vil vi få kontor i 1. etasje

Dersom det er ting dere vil diskutere, er dere både foreldre og elever velkommen til å ta kontakt med oss. Vi deltar også på foreldremøter dersom det er ønske fra skolen.

Program for skolehelsetjenesten:

Alder/

klassetrinn

Tema/undersøkelser

vaksiner

5-6 år

(våren før skolestart)

Førskoleundersøkelse;

Syn, hørsel, høyde, vekt, samtale. Legetime følger med.

 

2.klasse

Høyde, vekt, syn og hørsel når de er inne og tar vaksinen.

Tertavac: difteri, stivkrampe, polio, kikhoste

3. klasse

Høyde og vekt

 

Barneskole 5-7 klasse

Info om pubertet, kosthold, osv etter avtale med lærer

 

6. klasse

 

MMR vaksine ; meslinger, røde hunder og kusma.

7.klasse

 ”Jenter i Fokus” og ”Gutter i fokus”

(kan vise til dette prosjektet, omtalt et annet sted på siden)

HPV vaksine; vaksine mot livmorhalskreft, 3 doser i løpet av året.

8.klasse

Målrettet helseundersøkelse. Høyde og vekt. En kort enkelt samtale med alle elevene. Fokus på trivsel , utfordringer og lignende.

Inne i klassen i forhold til psykisk helse.

 

10.klasse

 Informasjon/undervisning i forhold til pubertet/ seksualitet

Polio vaksine

Tverrfaglig samarbeid
Mye av tiden i skolehelsetjenesten brukes til å jobbe rundt barn med sammensatte behov. Vi har mange ansvarsgrupper der foreldre og tjenesteapparatet møtes for å legge ting best mulig til rette for den enkelte eleven. Det er vanlig at man har ansvarsgruppemøter to ganger per år, per elev. Det er vanlig at helsesøster er koordinator for denne gruppen.  En del av elevene med sammensatte behov lager vi også en individuell plan (IP) for. Denne planen skrives i nært samarbeid med foreldre og barnet, samt med de tjenester som er inne rundt barnet. (vis til lik der man kan søke om ansvarsgruppe samt IP, eller annen info om dette…)

Helsesøster samarbeider jevnlig med blant andre:
- kommunelegen
- barnevernet
- miljøterapitjenesten
- fysioterapeut
- den kommunale psykiatrien

- Folkehelsekoordinator
- PPT
- BUP

Vi deltar på tverrfaglig møter der barn og unges beste er i fokus.
(se retningslinjer for tverrfaglig samarbeid barn og unge i Sømna kommune.)

Relevant info til foreldre;
www.barnevakten.no

www.vfb.no

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut