Skogskader etter stormen "Hilde"


Etter stormen "Hilde" er det også i kommunene Brønnøy og Sømna registrert skader på skog. Det lokale skadeomfanget synes mest omfattende i området Velfjord - Vassbygda i Brønnøy kommune.


Feltarbeidet med registrering av skader fortsetter, og Fylkesmannen har bestilt helikopter for registrering fra luften.
Skogeiere som har fått skader på skog kan melde dette til Brønnøy kommune på telefon 750 12 000 eller Sømna kommune på telefon 750 15 000.

Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig oppfordrer skogeiere som har forsikret skog hos dem til å melde inn skader etter stormen "Hilde" på telefon 23 35 65 00.
Se link: http://www.skogbrand.no/

Fylkesmannen i Nordland ber skogeiere være forsiktig med å rydde etter "Hilde".
Se link: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Nyheter/Ber-skogeiere-vare-forsiktige-med-a-rydde--etter-Hilde/

Arbeid med vindfall er svært risikabelt ! Etter stormen i 1992 omkom minst seks mennesker i oppryddingsarbeidet.
Av hensyn til sikkerhet og kapasitet er det anmodet om bistand med nødvendig maskinkapasitet til hogst av vindfall, og ALLSKOG har igangsatt opprydding med hogstmaskin i Velfjord.

Berørte skogeiere kan kontakte ALLSKOG ved lokal skogbruksleder Ola S. Grongstad, mob: 480 95 480.
Se link: http://www.allskog.no/


mvh
Steinar O Pedersen
skogbrukssjef i Brønnøy og Sømna
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut