Skogdag på Gimle i Hommelstø


Velfjord og Sømna Skogeilag inviterer til skogdag 6. desember kl 10 - 15.


SKOGDAG

Dato og Tid: 6. desember fra Kl. 10:00 til 15:00.
Sted/Lokalitet: Gimle, Hommelstø

Med fortsettelse av fremsendt tilbud om Skogbruksplan / takst med Miljø i skog registrering inviterer Velfjord og Sømna Skogeierlag i samarbeid med ALLSKOG alle skogseiere i Brønnøy og Sømna til informasjons og dialog møte.
Skogeiere som ikke har mottatt tilbud i posten er også velkommen og kan stadig nå å melde seg til prosjektet.

Agenda:
Kl. 10:00: Velkomst. Styreleder Skogeierlaget. Paul B. Hansen.
Kl. 10:15: Skogbruksplan, tilbud taksering og Miljø i skog registrering.
- ALLSKOG Plansjef Vegard Aune
- Prosjektleder Skogbruksplan Stine Haugen
- Diskusjon
- Kurs aktivitet i 2017 - Ungskog pleie - / M-sag - / lafte kurs? Paul B. Hansen
- Kl. 14:00 Oppsummering og avslutning Paul B. Hansen
Servering:
Kaffe og vafler

Alle er velkomne - vi ses
Styret i Velfjord og Sømna Skogeierlag.
Styret forbeholder seg mulighet for justering av program.
Sist oppdatert den 25.nov.2016


Tips en venn Skriv ut