Skogdag i Velfjord tirsdag 22. november


Velfjord og Sømna Skogeierlag arrangerer SKOGDAG ved Folkets Hus, Sausvatn, tirsdag 22. november fra Kl. 10:00 til 14:00.


Agenda:  
 
- Kl. 10:00 Velkomst ved Paul B. Hansen.
 
- Skogbruksplan takst med MIS registrering. Jan Jenssen
 
- Allskog – vinter aktivitet. Ola Sigurd Grongstad      - Flisfyring – med demonstrasjon mobilt anlegg.  Gunnar Forbord
 
- Flisproduksjon – Velfjord Skog Service. Bengt Hansen
 
- Klima Skog FMNO/Prosjektleder Asgeir Jordbu / Steinar O. Pedersen
 
- Kurs aktivitet i 2017? Ungskog pleie - / M-sag - / lafte kurs. Paul B. Hansen
 
- Diskusjon
 
- Kl. 14:00 Oppsummering og avslutning Paul B. Hansen  
 
 
Servering: Skogskaffe og vafler
 
Alle er velkomne - vi ses
 
Styret i Velfjord og Sømna Skogeierlag.
Sist oppdatert den 15.nov.2016


Tips en venn Skriv ut