Skogdag


Velfjord og Sømna Skogeierforening arranger skogdag tirsdag 9. desember kl. 10.00 - 14.30 på Gårdsøya havneterminal i Brønnøysund


SKOGDAG

Dato og Tid: 9. desember fra Kl. 10:00 til 14:30.
Sted/Lokalitet: GÅRDSØYA Havneterminal, Brønnøysund

Agenda:
- Kl. 10:00 Velkomst ved Paul B. Hansen.

- Skogbruksplan og MIS registrering. Paul B. Hansen.

- Allskog. Ola Sigurd Grongstad
   - Sitka drift 2014.
   - 2015 – Planlagt hugst og forventning til priser.
      - Norsk Gran
      - Sitka

- Kystskogbruk. Helge Kårstad

- Sitka slutthugstfelter - nyplantning? Jan Jenssen
- Suppleringsplantning, frost/tørke vinteren 2013 – 2014. Jan Jenssen

- Informasjon vedr. Bioenergi. David Johann, Rådgiver Skogbruk, Fylkesmannen Nordland

- Elgjakten 2014, orientering om avskytning og sett elg. Steinar O. Pedersen

- Diskusjon

- Kl. 14:30 Avslutning og oppsummering ved Paul B. Hansen


Servering:
Skogskaffe, wienerbrød, pølser/brød.
Vi ses

Styret i Velfjord og Sømna Skogeierlag.
Styret forbeholder seg mulighet for justering av program.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut