Skogbruk


Skogmester Jan Jenssen Tlf: 75 01 20 93
jan.jenssen@bronnoy.kommune.no

 

TILBUD PÅ RESSURSOVERSIKTER I BRØNNØY OG SØMNA                                        

 Etter 1. januar 2016 kreves det av den europeiske sertifiseringsordningen PEFC at det er utført miljøregistreringer på eiendommen for å omsette tømmer. Med bakgrunn i dette har skogeierlaget i Brønnøy og Sømna kommuner fått på plass et tilbud om ny ressursoversikt med MiS til alle skogeiere i kommunene.

En ressursoversikt med MiS gir deg oversikt over skogens ressurser. Den er ditt beste verktøy til en aktiv utnyttelse av eiendommen din!


Les tilbudsbrevet i sin helhet


Skogbrukskontoret har disse oppgavene:

Behandling av skoglovsaker
Skogbruksfaglig rådgivning
Forvaltning av ulike virkemiddelordninger i skogbruket
Saksbehandling av skogbrukssaker til politisk behandling
Administrasjon og kontroll av skogplanting, ungskogpleie og tynning
Kontroll og tilskuddsforvaltning av skogsveibygging

Skog og klima i Sømna  - NMSK

Tiltaksstrategi i Sømna NMSK 2014 - 2017

Kjerneområder for skogbruk i Sømna
Sist oppdatert den 18.nov.2016


Tips en venn Skriv ut