Samhandlingsprosjektet "Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland"


Her er en statusrapport for prosjektet ”Sammen om psykiske helse, Sør-Helgeland”. Visjonen er: ”Felles kvalitet, kunnskap og kultur”.


Forarbeidet til dette prosjektet startet allerede oktober 2010 med jevnlige møter mellom impliserte parter og fra september 2011 ble samhandlingen etablert som et eget prosjekt.
Formell oppstart 08.09.2011. Planlagt sluttdato 31.12.2014.

Her er referater fra de siste møtene, samt statusrapport pr. 1. april 2014:

Referat fra møte 10. februar 2014
Referat fra møte 7. april 2014
Referat fra møte 12. mai 2014
Statusrapport pr 1. april 2014
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut