Samhandlingsprosjektet ”Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland”


Inviterer til kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare"


Datoer:  11. og 12. februar 2014, Kl. 08.30 – 16.00 Begge dager. Eget program følger vedlagt.

Sted:    HIAS, Brønnøysund.

Kursledere: Elin Pettersen; Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, Psykiatrisk senter Brønnøysund. Roar Aasland; SLT-koordinator/ politi, Mo i Rana.

 

Målgruppe:

Kurset tilbys kommuneleger, psykologer, kommunal rus/psykiatritjeneste, NAV, hjemmetjeneste, lærere videregående skole, ungdomsskoler, helsesøstre, utekontakt, ungdomstjeneste, SLT-koordinator, krisesenter, POSOM-team/ krisegrupper i kommunene, prester, politi, brann/redning. Psykiatrisk senter/ spesialisthelsetjenesten DPS og ambulansepersonell. Studenter, lærlinger innen helse/sosialfag og andre interesserte.

 

Kostnader:

Med forbehold om styrets godkjenning tas det sikte på at midler fra samhandlings-prosjektet ”Sammen om psykisk helse, Sør-Helgeland” anvendes slik at kurset kan tilbys helt gratis. Inkl. Kaffe/te og enkel lunsj. Alternativt blir det kr.700,- pr. deltager.

 

Påmelding:

Det er totalt 24 plasser på kurset. Først til mølla gjelder.

Plassene fordeles på ansatte i Brønnøy, Sømna, Vega, og Vevelstad kommune, ansatte ved Brønnøysund videregående skole, Brønnøy og Vevelstad politidistrikt, Helgelandssykehuset og NAV. Ansatte i Kirkene i Sør-Helgeland, samt andre interesserte.

Bruk vedlagte påmeldingsliste, eller send e-post med opplysninger om navn, arbeidssted, telefonnr. og e-postadresse til

elin.anita.pettersen@helgelandssykehuset.no

Eller ring Psykiatrisk senter Brønnøysund tlf. 75060660

 

Forespørsler kan rettes til: Elin Pettersen

tlf.  75060660 / mobil 41443839

eller e-post: elin.anita.pettersen@helgelandssykehuset.no

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut