Rett til å lese-aksjonen


Sømna folkebibliotek deltar nå i Rett til å lese-aksjonen i regi av NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek)


NLB er biblioteket for alle som har problemer med å lese trykt tekst og vanlige bøker, enten det er dysleksi, AD/HD, synsvansker eller andre forhold som er årsaken.
 
Hos NLB kan du velge blant flere tusen lydbøker, samt at det er gratis å låne. Bøkene sendes portofritt på CD i posten, lastes ned eller strømmes fra NLBs nettsider. Lydbøkene kan spilles av på DAISY-spiller, PC, MP3-spiller, smarttelefon og nettbrett. I NLBs nettbibliotek får du god oversikt over hele NLBs tilbud.
 
Slik blir du låner: Du finner innmeldingsskjema her http://www.nlb.no/ny-laaner/innmelding/ Alternativt kan du hente brosjyre på Sømna folkebibliotek og fylle ut skjema der. Husk bekreftelse på behovet for lydbøker fra lege, sykepleier, lærer, logoped eller annen relevant fagperson.
 
Nettside NLB: http://www.nlb.no/
Nettside Rett til å lese: http://www.rettilålese.no/
 
BiblioteksjefenSist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut